Digital kunst

Digital kunst kan overordnet set defineres som en kunstneriske formgivning, der har digitale og elektroniske medier som grundlag for sin praksis. Endvidere er særlige forhold dels det genre-overskridende (visuelle medier, musik, performance, lys etc. i samme værk), dels det interaktive.

Af overordnede kunstneriske genre vil kunne nævnes: videokunst, teknologi-tematiserende kunst, lydkunst, lydkunst, netkunst, netværkskunst, spil, augmented reality og tværmediale/-æstetiske projekter.

DIAS’ målsætning er endvidere at etablere en levende digital kultur gennem koncerter, events og performances.