Læring og formidling
Læring er højt prioriteret i DIAS, og alle udstillinger har indarbejdet formidlings- og læringsinitiativer. På stationen vil DIAS primært arbejde med digital formidling gennem forskellige formidlingsmedia, men der vil ligeledes være fysiske tilbud fx huskunstnerordninger, omvisninger, artists talks, seminarer og guides der skaber dialog mellem publikum og værk på stationen.

For alle lærings- og formidlingstilbud vil den røde tråd være at skabe ny viden om kunst, det digitale felt og mulighederne i krydsfeltet mellem kreativitet og teknologi. Derfor er en grundsten i formidlingen at belyse, udfolde og udfordre den digitale kunst og kultur. Det er centralt at sætte spørgsmålstegn ved vores teknologiske virkelighed – DIAS vil presse teknologien og vende den på hovedet.

Forskning og innovation
DIAS’ ambition er at være et omdrejningspunkt for innovation og udvikling inden for den digitale kunst. Derfor vil DIAS arrangere workshops/undervisning og indgå i forskning inden for den digitale kultur.

For kunsthallen er forskningsdimensionen central mht. at skabe udveksling mellem Danmark og et internationalt niveau. DIVA-ordninger, residencies samt internationale forsknings- og udveksling programmer er vigtige i denne sammenhæng.